top of page
ABT_Deutschland©Juju-Graphy_Businessbilder-6_edited.jpg

Privacybeleid

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van ABT Deutschland GmbH een bijzonder hoge prioriteit.

Het gebruik van de internetpagina's van ABT Deutschland GmbH is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een gebruiker wil maken van diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene vragen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die gelden voor ABT Deutschland GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke data heeft ABT Deutschland GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks kan de overdracht van gegevens via internet altijd onderhevig zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Gegevensbescherming in een oogopslag
 

Algemene informatie
 

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onderaan deze tekst.
 

Verzamelen van gegevens op deze website
 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" in deze privacybeleidsverklaring.
 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
 

Uw gegevens  worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
 

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.
 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
 

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U het ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment en voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen die u heeft over gegevensbescherming.
 

Analysetools en tools van derden
 

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring gegevensbescherming.


2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)
 

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:


WIX


De provider is Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel (hierna „WIX“).
 

WIX is een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, wordt WIX gebruikt om gebruikersgedrag, bezoekersbronnen, de regio van websitebezoekers en bezoekersaantallen te analyseren. WIX slaat cookies op in je browser die nodig zijn voor de presentatie van de website en om de veiligheid te waarborgen (noodzakelijke cookies).

 

De gegevens die via WIX worden verzameld, kunnen op verschillende servers wereldwijd worden opgeslagen. De servers van WIX bevinden zich onder andere in de Verenigde Staten.


Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van WIX:
https://de.wix.com/about/privacy.


Volgens WIX is de overdracht van gegevens naar de VS en andere derde landen gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie of vergelijkbare garanties volgens art. 46 DSGVO. Details vindt u hier:
https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.

Het gebruik van WIX is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben er rechtvaardig belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze standaarden voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnbGAAS&status=Active

Orderverwerking

Voor het gebruik van de bovengenoemde dienst hebben wij een contract voor orderverwerking (AVV) afgesloten. Dit is een wettelijk verplicht contract voor gegevensbescherming dat garandeert dat deze service de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Google Cloud CDN

Wij gebruiken het content delivery network Google Cloud CDN. De provider is Google Ireland Limited
(„Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

                               

Google biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery network. De technische informatieoverdracht tussen uw browser en onze website verloopt via het netwerk van Google. Hierdoor kunnen wij de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website verbeteren.

Het gebruik van Google Cloud CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website als foutloos en veilige beschikbaar te stellen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.


Meer informatie over Google Cloud CDN vindt u hier:
https://cloud.google.com/cdn/docs/ove
rview?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze standaarden voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 

Orderverwerking

Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet op gegevensbescherming, die garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.


3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie


Gegevensbescherming
 

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
 

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:


ABT Deutschland GmbH
Mies van der Rohe Campus

Weyerhofstraße 68 / Ingang E 49 
47803 Krefeld

Duitsland


Telefoon: +49 151/50416191
E-mail: info@abt-deutschland.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.
 

Bewaartermijn
 

Tenzij een specifiekere bewaartermijn wordt vermeld binnen deze verklaring inzake gegevensbescherming, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.
 

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website


Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 9 lid 1 DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 49 (1) a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van art. 25 (1) AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij deze op basis van art. 6 lid 1 letter c DSGVO.
Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen


Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of landen die niet beveiligd zijn volgens de wet op de gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen niet het niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

In het kader van onze zakelijke activiteiten werken we samen met verschillende externe instanties.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens door te geven aan deze externe instanties. Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan externe instanties als dit noodzakelijk is in

het kader van de uitvoering van een contract, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. doorgeven van gegevens aan de belastingdienst), als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO of als een andere rechtsgrondslag het doorgeven van de gegevens toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven we persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract over de verwerking in opdracht. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
 

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.
 

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en vor wat betreft directe reclame (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

 

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (2) VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).
 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
 

In het geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun verblijfplaats, hun plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.
 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering
 

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen die u heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.
 

Recht op beperking van de verwerking
 

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onwettige wijze is wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.

 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) DSGVO, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

 

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering


Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
 

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


4. Gegevensverzameling op deze website


Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die worden gebruikt voor het elektronische communicatieproces, voor bepaalde door u gevraagde functies (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van het bezoekers) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en optimal levering van zijn diensten. Voor zover er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan ook worden gegeven op basis van de toestemming van de gebruiker, de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in dit privacybeleid.
 

Toestemming met Usercentrics


Deze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze toestemming te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website:
https://usercentrics.com/de/ (hierna „Usercentrics“).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 

 • Uw verklaring(en) van toestemming of uw intrekking van uw verklaring(en) van toestemming

 • Uw IP-adres

 • Informatie over uw browser

 • Informatie over uw apparaat

 • De datum en tijd waarop u onze website bezocht

 • Geolocatie

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemming of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

De Usercentrics banner op deze website is geconfigureerd met behulp van eRecht24. U kunt dit herkennen aan het feit dat het eRecht24 logo in de banner verschijnt. Om het eRecht24 logo in de banner weer te geven, wordt er een verbinding met de beeldserver van eRecht24 tot stand gebracht. Het IP-adres wordt ook doorgegeven wordt ook doorgegeven, maar dit wordt alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen in de serverlogs. De eRecht24 image server bevindt zich in Duitsland bij een Duitse provider. De banner zelf wordt uitsluitend geleverd door Usercentrics.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Orderverwerking


Voor het gebruik van de bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat deze service de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.
 

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 

 • browsertype en browserversie

 • gebruikt besturingssysteem

 • Referrer URL

 • Hostnaam van de computer die toegang heeft

 • Tijdstip van het serververzoek

 • IP-adres
   

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
 

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.
 

Contactformulier
 

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief uw e-mailadres, opgeslagen. Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
 

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.
 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
 

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
 

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.
 

5. Sociale media


LinkedIn
 

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website bezoekt die elementen van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn krijgt een melding dat je deze website met je IP-adres bezocht hebt. Als je op de "Recommend" knop van LinkedIn klikt en op dat moment op je LinkedIn account ingelogd bent, zal LinkedIn in staat zijn om je bezoek aan deze website aan je gebruikersaccount toe te wijzen. We moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

 

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der schweiz?lang=en.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van LinkedIn op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


6. Eigen diensten
 

Behandeling van sollicitatiegegevens
 

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.


Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens 
 

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonlijke gegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiëren van een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemene contractinitiatie) en - als u toestemming hebt gegeven - art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.
 

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van art. 26 BDSG en art. 6 (1) lit. b DSGVO voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.


Bewaartermijn van de gegevens
 

Als wij u geen werkaanbieding kunnen doen, als u een werkaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.
 

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering in de weg staan.
 

Opname in de kandidatenpool
 

Als wij u geen baan aanbieden, is het mogelijk om u op te nemen in onze kandidatenpool. Als u wordt aangenomen, worden alle documenten en gegevens van uw sollicitatie opgenomen in de kandidatenpool, zodat wij contact met u kunnen opnemen als er geschikte vacatures zijn.
 

Opname in de kandidatenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). Het verlenen van toestemming is vrijwillig en staat los van de huidige sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens uit de kandidatenpool onherroepelijk verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens uit de kandidatenpool worden uiterlijk twee jaar nadat toestemming is gegeven onherroepelijk verwijderd.

bottom of page